Det er de færreste som går gjennom livet uten å kjenne på sorg eller fortvilelse. Dette kan være vanskelig å håndtere på egenhånd, og det å søke hjelp er ikke et tegn på svakhet. Det er tvert imot en styrke å forstå egne behov og bli bevisst på egne handlinger. Du vil oppdage at det å ta ansvar for deg selv er det første skritt på veien mot å gjenerobre makten over ditt eget liv.